คาสิโนการพนันออนไลน์สามารถเปลี่ยนเป็นงานอดิเรกได้หรือไม่?

การพนันในคาสิโนออนไลน์สามารถกลายเป็นงานอดิเรกได้หรือไม่? แน่นอนมันสามารถ เมื่อพูดถึงงานอดิเรกที่คนทั่วไปมักนึกถึงการสะสมแสตมป์การทำสวนการตกปลาดนตรีและสิ่งอื่น ๆ เหตุใดการพนันคาสิโนจึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นงานอดิเรกได้ เนื่องจากการพนันมักถือเป็นคำต้องห้ามหรือเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเกมเสี่ยงและโอกาสที่จะสูญเสียเงินจำนวนมาก สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนการพนันในคาสิโนออนไลน์ให้เป็นงานอดิเรกของคุณได้ตลอดเวลาหากคุณระมัดระวังการเงินของคุณมากพอและอย่าทำให้เป็นนิสัยในการเล่นในช่วงเวลาทำงานของคุณ ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณในกรณีที่คุณเคนฝึกการพนันคาสิโนออนไลน์เป็นงานอดิเรก อ่านต่อ. If you have any issues […]

Read more →

ニューヨークのエネルギー会社を切り替える

あなたには選択する権利があります! 全国では、多くの州が規制緩和のさまざまな段階にあります。これは、政府が介入してエネルギー独占を解体し、消費者にこれまでにないチャンスを与えていることを意味します。あなたがニューヨークにいるなら、あなたはあなたのニューヨークのエネルギー会社を選ぶ権利があります。 何が変わりますか? ニューヨークにいる場合、現在のエネルギープロバイダーはNationalGridまたはConEdのいずれかである可能性があります。あなたが覚えている限り、彼らはおそらくあなたのエネルギー提供者でした。彼らはエネルギーを生み出し、それをあなたの家に届け、請求を処理し、そしてあなたの顧客サービスの世話をしました。ニューヨークの規制緩和を利用すると、そのうちの1つだけが変わります。あなたの家が使用するエネルギーは別の場所から来ます。それだ。あなたの現在のプロバイダーはまだ毎月あなたの請求書を送り、あなたの家にエネルギーを届け、顧客サービス、損傷した回線、彼らが今していることすべてを処理しますが、実際のエネルギーの生成は除きます。 誰に切り替えることができますか? ニューヨークのエネルギー会社を選ぶことになると、いくつかの選択肢があります。選択する会社は、エネルギーサービス会社またはESCOとして知られています。各企業には、独自の価格設定、契約条件、選択可能なオプションがあります。契約が必要なものもあれば、そうでないものもあります。 節約 ほとんどの場合、節約は、選択したニューヨークのエネルギー会社によって決まります。唯一の不変は、どちらに切り替えても、最初の2か月間で7%節約できるということです。これは規制緩和の一環です。その7%の節約は、実際には、切り替えを促すインセンティブとして現在のプロバイダーによってカバーされています。私は知っている、それは奇妙に聞こえる。彼らはあなたに彼らの会社から切り替えるインセンティブを提供しています。それが規制緩和の美しさです。彼らにとってあまり悪く感じないでください、彼らはまだあなたの家にエネルギーを供給しているので、彼らはまだ彼らのシェアを作っています。政府は、大企業を破産させるのではなく、消費者に選択肢を与えたいと考えています。 If you have any issues concerning the […]

Read more →